MLB   Mobiliteitsmakelaar header
Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM)

Heeft je organisatie meer dan 100 werknemers? Dan moet je vanaf 1 juli 2024 de reisbewegingen (woon-werkverkeer én dienstreizen) van je werknemers registreren en rapporteren. De rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM) is een uitwerking van het doel uit het Klimaatakkoord om de CO₂-uitstoot door woon-werkverkeer en dienstreizen in 2030 met 1,5 Mton terug te dringen.

Bereid je voor op de Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit

Van alle CO₂-uitstoot als gevolg van personenmobiliteit wordt maar liefst 44% geproduceerd door woon-werkverkeer en dienstreizen. Grote werkgevers hebben dus behoorlijk wat invloed op de CO₂-uitstoot en daarom is voor hen de rapportageverplichting ingesteld. Door de rapportage heb je als werkgever al snel inzicht in waar jij CO₂-winst kunt boeken. Midden Limburg Bereikbaar ondersteunt je graag bij het verzamelen van de gegevens, met strategisch advies en concrete acties om het woon-werkverkeer en zakelijk verkeer te verduurzamen.
Het besluit in het kort:

Voor wie geldt de rapportageverplichting?
Voor bedrijven die meer dan 100 werknemers in dienst hebben op 1 januari.
Heb je op 1 juli 2024 90 mensen in dienst en groei je in 2024 door naar meer dan 100, dan hoef je pas over kalenderjaar 2025 te rapporteren op uiterlijk 30 juni 2026.

Hoe werkt het als een bedrijf meerdere vestigingen heeft?
Het KvK-nummer is leidend: één rapportage per KvK-nummer. Heb je meerdere vestigingen onder één KvK- nummer, dan lever je één rapportage aan.
Werk je als organisatie onder meerdere KvK-nummers? In dat geval lever je ook meerdere rapportages aan (ervan uitgaande dat onder ieder KvK-nummers 100 of meer werknemers werkzaam zijn).

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een handreiking gemaakt, deze is te vinden op de website van RVO. Hierin staat uitgelegd wat je moet rapporteren en waar je deze gegevens kunt vinden. Je dient de rapportage in via het digitaal formulier bij RVO, dit doe je de eerste keer uiterlijk 30 juni 2025 over het voorgaande half jaar (1 juli t/m 31 december 2024). Je kunt hier ook alvast oefenen en de website bevat een reeks veelgestelde vragen.

Wat moet je rapporteren?
Op het digitaal formulier vul je de kilometers in dat werknemers hebben gereisd voor woon-werkverkeer en dienstreizen. De kilometers moeten worden uitgesplitst in de verschillende type vervoermiddelen en typen brandstof. Via het formulier wordt automatisch voor je uitgerekend hoeveel CO₂-uitstoot is geproduceerd.

Moet ik onderscheid maken tussen woon-werkreizen en dienstreizen?
Ja, je moet de gegevens aanleveren in categorieën. De gegevens over dienstreizen splits je uit in:
- Leasevoertuigen en eigen wagenpark
- Mobiliteitsdiensten
- Declaraties
De gegevens over woon-werkverkeer zijn een aparte categorie, waarmee Midden Limburg Bereikbaar je kan helpen!

Waarom moet ik onderscheid maken tussen woon-werkverkeer en dienstreizen?
Als er in de toekomst een regel (norm) moet worden ingevoerd omdat we gezamenlijk te weinig CO₂-uitstoot reduceren, dan worden woon-werkverkeer en dienstreizen los van elkaar behandeld. Als werkgever kun je vervolgens veel gemakkelijker beslissingen nemen en keuzes maken over dienstreizen dan over woon-werkverkeer.

Vanaf wanneer geldt de verplichting?
Vanaf 1 juli 2024. Uiterlijk 30 juni 2025 moet je het digitaal formulier met de cijfers over 2024 hebben ingevuld.

Wanneer moet ik starten met het verzamelen van gegevens?
In ieder geval vanaf 1 juli 2024 ben je verplicht te rapporteren en dus ook te registreren. Dus begin op tijd! Start nu al met het inrichten of aanpassen van jouw rittenregistratie.

Kan ik al een keer oefenen?
Ja, dat kan! Ook bedrijven met minder dan 100 werknemers worden van harte uitgenodigd al een keer te oefenen. Zo ontdek je wat de CO₂-uitstoot van de werkgebonden personenmobiliteit van jouw organisatie is. Gegevens van jouw oefensessie worden geanonimiseerd gebruikt voor onderzoek als je hiervoor toestemming geeft.

Begin op tijd

Vanaf 1 juli 2024 ben je als organisatie verplicht om ritten van werknemers te registeren en daarover te rapporteren. Uiterlijk 30 juni 2025 moet je de gevraagde gegevens over 2024 indienen. Dat betekent dat je je nu al moet voorbereiden. Zorg dat de ritten geregistreerd worden en dit op de juiste manier gebeurt. Het Ministerie heeft daarom een handreiking gemaakt waarin je terugvindt welke gegevens je nodig hebt om de rapportage in te vullen en hoe je aan de gegevens komt. De gegevens vul je in op een digitaal formulier en dien je in bij RVO.

Vanaf 16 mei 2023 kun je ook al vrijwillig gegevens indienen. Je kunt zo al oefenen en ontdekt wat de CO2-uitstoot van de werkgebonden personenmobiliteit van jouw organisatie is. Gegevens worden geanonimiseerd gebruikt voor onderzoek als je hiervoor toestemming (in het digitaal formulier) geeft.

Download de handreiking
Download de handreiking op de website van RVO

Ondersteuning bij het verzamelen van de ritregistraties

Midden Limburg Bereikbaar wil werkgevers ondersteunen bij het verzamelen van gegevens over de reisbewegingen van de werknemers. Middels onze effectmeting onderzoeken we jaarlijks het reisgedrag van de werknemers van onze partners. De effectmeting kan daarmee (mits er voldoende respons is) werkgevers ontlasten voor wat betreft de registratie van het woon-werkverkeer.

Mobiliteitsmakelaar Rob Schaap informeert werkgevers en geeft tips om de verplichting werkbaar te houden. Zie het als een kans voor verduurzaming! De mobiliteitsmakelaar Rob Schaap, bied gratis advies en ondersteuning bij:

  • Opzetten en verwerken van een enquête om daarmee de woon-werkkilometers inzichtelijk te maken. De door ons gehanteerde enquête voldoet aan de eisen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterschap.
    Je kunt hiervoor contact opnemen met de mobiliteitsmakelaar via robschaap@middenlimburgbereikbaar.nl
  • Specifieke vragen over de rapportage kun je ook aan hen stellen, zij staan in contact met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
  • Mobiliteitsvraagstukken omzetten in een duurzaam mobiliteitsbeleid: Wil je jouw zakelijke wagenpark verduurzamen? Meer medewerkers binnen een straal van 15 km op de fiets? Of meer medewerkers in het openbaar vervoer?
    De mobiliteitsmakelaars kunnen je hierbij helpen door de vertaalslag te maken met advies op maat. Daarna ondersteunen ze jou bij acties en realisatie van jouw ambitie op de werkvloer.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Markt 31 • Postbus 900 • 6041 EM Roermond • 6040 AX Roermond • info@middenlimburgbereikbaar.nL