Verkeers- en mobiliteits management / hinderaanpak

voor de regio Midden-Limburg in samenwerking met partners

Samen aan bereikbaarheid werken

Samenwerken om de regio tijdens wegwerkzaamheden en evenementen bereikbaar te houden. Samen werken aan een blijvende en duurzame gedragsverandering in mobiliteit. Onze vakmensen leiden samen met gemeentes, Rijkswaterstaat en belangrijke stakeholders letterlijk en figuurlijk alles in goede banen. Zodat de regio Midden-Limburg goed bereikbaar blijft. Dit vraagt niet alleen om goed informeren en communiceren maar ook het bieden van alternatieven in mobiliteit en het beïnvloeden van gedrag.

Onze projecten:

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Markt 31 • Postbus 900 • 6041 EM Roermond • 6040 AX Roermond • info@middenlimburgbereikbaar.nL