Logistiek Café headerbeeld
07-12-2023
Logistieke tips
Zes tips uit het Logistiek Café ‘Digitalisering van je logistiek – zo pak je dat slim aan’

CSRD-rapportage is een verplichting, maar ook een kans. Digitalisering levert veel op. Neem je medewerkers goed mee in je digitaliseringsproces. Deze en meer tips hoorden de ruim 50 deelnemers aan ons Logistiek Café ‘Digitalisering van je logistiek – zo pak je dat slim aan’ op 30 november 2023. Het Logistiek Café werd georganiseerd door de logistiek makelaars van Midden Limburg Bereikbaar, Trendsportal en Zuid-Limburg Bereikbaar. 

In dit verslag alle tips op een rij.

Tip 1. CSRD is een verplichting, maar zie het ook als een kans

Emma Kallen, duurzaamheidadviseur bij Factor Delta, vertelde over de CSRD, een Europese richtlijn die bedrijven verplicht om te rapporteren over duurzaamheid. Beursgenoteerde bedrijven moeten vanaf 2025 rapporteren over het voorgaande jaar. Is je bedrijf niet beursgenoteerd, maar voldoet het aan twee van de drie volgende criteria: 40 miljoen euro jaaromzet, 20 miljoen balanstotaal, meer dan 250 medewerkers? Dan moet je vanaf 2026 rapporteren over het voorgaande jaar.

Van luchtvervuiling tot veiligheid medewerkers

Wát je moet rapporteren, staat in de ESRS. Je bepaalt op welke duurzaamheidsthema’s jouw bedrijf de meeste impact heeft, en daarover rapporteer je. Je beschrijft wat je impact in een jaar was, wat je strategie is om te verduurzamen en hoe je dit in je organisatie hebt ingericht. Waarover je precies rapporteert, verschilt per bedrijf. Want de activiteiten en dus de impact van bijvoorbeeld een logistiek dienstverlener zijn heel anders dan van een producent. Als logistiek dienstverlener zul je bijvoorbeeld rapporteren over de thema’s klimaatverandering (CO2-uitstoot), luchtvervuiling (stikstof en fijnstof), materiaalverbruik (pallets, verpakkingsmaterialen). Maar ook over thema’s als gezondheid, veiligheid, diversiteit en ontwikkeling van medewerkers. Het rapporteren over duurzaamheid gaat dus om veel meer dan alleen rapporteren over de CO2-uitstoot.

Twee jaar voorbereidingstijd

Om goed te kunnen rapporteren, moet je rekening houden met twee jaar voorbereidingstijd. Dit betekent dat je nu met je voorbereidingen moet starten als je in 2026 moet rapporteren over 2025. CSRD is een verplichting, maar zie het ook als een kans, tipt Emma. “Je kunt de verzamelde gegevens gebruiken om inzicht te krijgen in de kansen van duurzaamheid voor je organisatie. Zo kan het waarde creëren voor je bedrijf. Bovendien zien wij dat CSRD-plichtige bedrijven gaan werken met preferred suppliers: transporteurs of andere ketenpartners die goed de benodigde data kunnen aanleveren.”

Tip 2. Bereid je ook als niet-rapportageplichtige mkb’er voor op CSRD-vragen van je opdrachtgever

Ook kleinere mkb-bedrijven die zelf niet rapportageplichtig zijn, kunnen met de CSRD te maken krijgen. Als een van je opdrachtgevers moet rapporteren, moet hij jou en andere leveranciers of ketenpartners ook om gegevens vragen. Zo vraagt het beursgenoteerde Rockwool aan al zijn transporteurs om met een bepaald transportsoftwaresysteem te werken, dat inzicht geeft in gegevens die gerapporteerd moeten worden, zoals de CO2-uitstoot van ritten.

Tip 3. Digitalisering, je kan niet zonder

“In een wereld waarin digitalisering steeds belangrijker wordt, is het noodzakelijk dat we onze medewerkers digitaal vaardig maken en digitalisering een onderdeel van onze strategie wordt.” Met deze uitspraak startte Hugo Bankers van Logistiek Digitaal zijn presentatie. 69% van de mkb-ondernemers kan vandaag niet 100% digitaal samenwerken met ketenpartners, weet Hugo. Terwijl er diverse wet- en regelgeving in relatie tot digitalisering op bedrijven afkomt, zoals CRSD, eFTI, NIS2 en DTS. Gelukkig is er hulp: Logistiek Digitaal biedt ondersteuning bij het stap voor stap digitaliseren van mkb-bedrijven. De hulp is er voor mkb-bedrijven met maximaal 250 medewerkers, zo ook in de logistiek: logistiek dienstverleners, verladers, expediteurs en vervoerders (weg, binnenvaart, spoor, lucht en scheepvaart). 

Tip 4. Neem je medewerkers goed mee in je digitaliseringsproces

Loek Berden van het Venlose transportbedrijf CTV vertelde welke digitaliseringsreis het transportbedrijf heeft afgelegd. Het bedrijf heeft drie vestigingen, waaronder Venlo. Jaarlijks vervoert het bedrijf meer dan 100.000 containers, veelal vanaf een zeehaven naar het eindpunt, vaak een warehouse. Met zoveel containers is een goed transportmanagementsysteem onmisbaar. Ruim drie jaar geleden heeft CTV dan ook zelf een systeem ontworpen en laten ontwikkelen door een softwareleverancier. Een belangrijke geleerde les hierbij volgens Loek: “Neem je medewerkers mee in het digitaliseringsproces. Vooral de medewerkers die met het systeem moeten gaan werken. Laat ze input leveren, meedenken en meetesten. Dit zorgt voor het best werkend systeem én voor minder weerstand bij de implementatie.”

Tip 5: Digitalisering levert veel op

“Digitalisering heeft goed uitgepakt voor ons”, zei Loek Berden van CTV. Zo kan het bedrijf dankzij het transportmanagementsysteem eenvoudig de CO2-uitstoot meten per transport. Wel zo handig als deze informatie aangeleverd moet worden aan opdrachtgevers die CSRD-plichtig zijn. En het nieuwe systeem heeft nog meer voordelen, zoals 60% minder telefoontjes, 69% minder printerverbruik en 46% minder handmatige orderinvoer. En dat zorgt weer voor meer tijd bij het personeel, minder kosten en minder foutgevoeligheid.

Eerder groen bij verkeerslichten

Als ander geslaagd digitaliseringsvoorbeeld noemde Loek Connected Transport Corridors. Trucks van het bedrijf hebben software die communiceert met slimme verkeerslichten. De verkeerslichten zorgen ervoor dat een truck eerder groen krijgt, wat zorgt voor een goede doorstroming van het vrachtverkeer en dus voor minder brandstofverbruik en CO2-uitstoot van de trucks. In Zuid-Nederland werken ruim honderd verkeerslichten met deze software, ook diverse verkeerslichten bij Venlo worden binnenkort omgebouwd.

CO2-uitstoot per kilometer

Ook Rockwool heeft een uitgekiend transportsoftwaresysteem, waardoor het eenvoudiger is om bijvoorbeeld de CO2-uitstoot van het transport te rapporteren volgens de CSRD-verplichting. Het systeem weet waar elk transport naartoe gaat en wat het gewicht is, en zo kan de CO2-uitstoot per kilometer berekend worden. Ook als drie zendingen voor drie verschillende klanten met één vrachtwagen meegaan.

Inzicht in brandstofverbruik

Transportbedrijf Kuypers Neer rijdt voor Rockwool, en heeft dankzij een transportsoftwaresysteem veel inzicht in de gemaakte ritten. Directeur Fernando Kuijpers: “We zien per rit hoeveel brandstof er verbruikt wordt en bijvoorbeeld ook hoe lang een motor stationair heeft gedraaid, hoe goed er wordt uitgerold en hoeveel de cruisecontrol wordt gebruikt. Allemaal zaken die invloed hebben op het brandstofverbruik. Deze informatie delen we met onze chauffeurs. Zo spreken we ze individueel aan om ze te tippen wat ze kunnen veranderen om minder brandstof te verbruiken. Ook gebruiken we de informatie in trainingen die we aan chauffeurs geven.”

Tip 6: Laat je adviseren door experts

Digitalisering en CRSD-rapportage zijn niet de corebusiness van de meeste bedrijven. Gelukkig zijn er veel experts die je – al dan niet gratis – kunnen helpen bij deze onderwerpen:

> Logistiek Digitaal biedt gratis ondersteuning bij het stap voor stap digitaliseren van jouw bedrijf. Dit aanbod geldt voor alle mkb-bedrijven met maximaal 250 medewerkers. Logistiek Digitaal is er voor beginners én gevorderden. Lees meer over Logistiek Digitaal.

> Factor Delta helpt je met rapporteren over duurzaamheidskwesties. Om zo te voldoen aan de Europese CSRD-richtlijnen. Lees meer over Factor Delta.

> Fontys kan gratis helpen via twee projecten:

- Bij CARBON-les krijg je hulp om je CO2-emissie te meten. Je brengt processen in kaart én stelt een actieplan op om CO2 te reduceren. Doelgroep: mkb-logistiek, met name logistiek dienstverleners en transporteurs. Lees meer over CARBON-les.

- Project Dataset helpt je de digitaliseringsslag te maken. Doelgroep: logistiek en mkb-maakindustrie.

> De Limburgse logistiek makelaars weten bij welke organisaties je terechtkunt als je wilt digitaliseren of je CO2-uitstoot wilt meten en rapporteren. Zij weten ook dat hoe meer digitaal je werkt, hoe eenvoudiger het is om je proces te verbeteren. Bijvoorbeeld door een betere rittenplanning te maken en door je bestel- of vrachtwagens voller te laden.

Ontvang gratis en vrijblijbend advies van ons team logistiek

Headerbeeld Logistiek Café november 2023 (1)

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Markt 31 • Postbus 900 • 6041 EM Roermond • 6040 AX Roermond • info@middenlimburgbereikbaar.nL