Excavator digging ground day light
Vraag je subsidie aan v.a. 9 mei 2023
Subsidie emissieloos bouwvoertuig

Wil je een emissieloos bouwvoertuig of emissieloze bouwmachine kopen of leasen? Vraag hiervoor een rijkssubsidie aan vanaf 9 mei 2023. Ook voor het ombouwen van bestaande bouwwerktuigen kun je subsidie aanvragen. 

De subsidieregeling richt zich op bouwbedrijven die in Nederland gevestigd zijn die zelf bouwmaterieel hebben en bedrijven die bouwmaterieel verhuren. In 2023 is er 60 miljoen euro subsidie beschikbaar.

SSEB is er voor deze bouwvoertuigen
Voor bijvoorbeeld de volgende bouwvoertuigen kun je subsidie aanvragen, als deze emissieloos zijn: 

 • betonmixer (carrosseriecode 15)
 • betonpompvoertuig (carrosseriecode 16)
 • boorwagen (carrosseriecode 28)
 • kieptruck (carrosseriecode 10)
 • kraanwagen (carrosseriecode 26 of aanduiding SF)
 • voertuig met haakarm (carrosseriecode 9)

Hoogte van de subsidie
De subsidie bedraagt per nieuwe emissieloze bouwmachine maximaal 40% van de meerkosten ten opzichte van een bouwmachine met verbrandingsmotor. Voor het midden- en kleinbedrijf is de subsidie maximaal 50%. Voor alle bedrijven (van groot tot klein) is het maximale subsidiebedrag per bouwmachine 300.000 euro.

  SSEB voor duurzame bouw(logistiek)
  Verduurzaming van bouwmachines en bouwlogistiek is essentieel voor een toekomstbestendige bouwsector die minder stikstof uitstoot. Schoner bouwmaterieel zorgt voor schonere lucht en daarmee een gezondere omgeving. Het tempo van verduurzaming, bijvoorbeeld door de elektrificatie van bouwmachines, is echter laag in de bouwsector. Met de SSEB wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een bijdrage leveren aan de vermindering van de stikstofuitstoot in de bouw. De uitstoot moet in 2030 met 60% zijn gedaald ten opzichte van 2018. Ook draagt de regeling bij aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord en het Schone Lucht Akkoord. De aanschafprijs van een zero-emissie bouwmachine is nu nog fors hoger dan die van een fossiel aangedreven machine. Dit kan ondernemers weerhouden van een duurzame investering. SSEB draagt daarom bij aan de kosten.

  Voorwaarden voor SSEB
  Om de subsidie in te dienen, moet je aanvraag aan een aantal voorwaarden voldoen.

  1. Je mag het voertuig of de machine nog niet hebben gekocht op het moment dat je de subsidie aanvraagt. Je moet wel een voorlopige koop- of financial lease-overeenkomst indienen. Hierin staat dat deze op een latere datum definitief wordt, bijvoorbeeld zodra er subsidie verleend is.
  2. Deze overeenkomst moet gesloten zijn op of na 1 januari 2022.

  Alle voorwaarden staan op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

  Opdrachtgevers stellen strengere eisen
  Emissievrij bouwmaterieel aanschaffen is slim omdat opdrachtgevers steeds strengere eisen stellen aan duurzaamheid. Zero-emissie is bijvoorbeeld nu al een vereiste bij projecten waarbij de overheid de opdrachtgever is. Naar schatting is ruim 10% van de huidige bouwprojecten uitstootvrij. Als bouwbedrijf ontvang je bovendien sneller een stikstofvergunning als je kunt aantonen dat er geen uitstoot plaatsvindt van en naar de bouwplaats.

  Tip: bereken de totale kosten van je werktuig
  Wil je de totale kosten van een emissieloos mobiel werktuig vergelijken met die van een conventioneel werktuig? Dus niet alleen de aanschafprijs, maar ook rekening houdend met de subsidie en de energie- en onderhoudskosten? Het TCO-model maakt dit inzichtelijk en geeft de totale kosten, de terugverdientijd en het break-evenpoint weer. Bekijk het TCO-model. Het TCO-model is een publicatie van het programma Schoon en Emissieloos Bouwen.

  Vraag hier je subsidie aan!

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief

  Markt 31 • Postbus 900 • 6041 EM Roermond • 6040 AX Roermond • info@middenlimburgbereikbaar.nL