Illustratie ze zone Roermond headerbeeld
12-03-2024
Logistiek nieuws
Ook Roermond werkt aan een zero-emissiezone

Roermond wil vanaf 2029 een zero-emissiezone invoeren. Bestel- en vrachtwagens die op fossiele brandstoffen rijden, zijn vanaf dan niet zomaar welkom in deze zone. Emissieloze bestel- en vrachtwagens wel. 

Roermond is de 3e gemeente in Limburg en de 31e gemeente in Nederland die een zero-emissiezone wil invoeren.

In 2024 onderzoekt de gemeente of het mogelijk is om een zero-emissiezone in te voeren in de binnenstad en de omgeving. Deze zone geldt voor het bestel- en vrachtverkeer. Dus niet voor personenauto’s, brommers, scooters, OV-bussen, taxi of scheepvaart. Invoering van zo’n zone heeft gevolgen voor ondernemers in de zone, maar ook voor bedrijven die hier moeten zijn om hun goederen te leveren of diensten aan te bieden.

Waarom een zero-emissiezone?

De invoering van de zero-emissiezone sluit aan op de plannen voor mobiliteit en duurzaamheid van de gemeente Roermond. De gemeente wil werken aan een aantrekkelijk, gezond, veilig stadscentrum en aan economische vitaliteit. Dit doet ze samen met ondernemers, inwoners, logistieke en bouwbedrijven en andere belanghebbenden. De zero-emissiezone zorgt voor minder en andere vervoersbewegingen en dus voor onder andere minder CO2-uitstoot.

Wat onderzoekt de gemeente in 2024?

In 2024 gaat de gemeente samen met ondernemers, logistieke partners, bewoners en andere stakeholders op zoek naar de locatie(s) van de zone, de kosten en de opbrengsten. Welke ondersteunende maatregelen (bijvoorbeeld subsidies) zijn nodig? En op welke wijze gaat de gemeente handhaven? Dit proces is van groot belang voor het opstellen van een gedegen voorstel dat de belangen van alle betrokken partijen behartigt.

Hoe kun jij deelnemen?

De mening van ondernemers die zaken doen in Roermond is van belang om samen tot een gedegen plan te komen. Houd daarom de communicatiekanalen van Roermond in de gaten voor aankondigingen over bijeenkomsten, enquêtes en andere mogelijkheden om je stem te laten horen. Wil je meer informatie of heb je vragen? Dan kun je contact opnemen met Freek Boele, Projectleider ZES, via freekboele@roermond.nl en 06-19437335. Freek is ook logistiek makelaar van Midden Limburg Bereikbaar. Hij heeft veel ervaring met het helpen van ondernemers die hun logistiek slimmer en duurzamer willen inrichten.

Planning

Na de onderzoeksfase stelt de gemeente op basis van de verzamelde informatie een gedetailleerd voorstel op. Dit voorstel wordt in december 2024 voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna wordt een besluit genomen over het doorgaan met de invoering van de zero-emissiezone in 2029.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Markt 31 • Postbus 900 • 6041 EM Roermond • 6040 AX Roermond • info@middenlimburgbereikbaar.nL