Headerbeeld e truck en e bestelauto
29-04-2024
Logistiek nieuws
Netcongestie bij logistiek laden? Er zijn oplossingen!

De grenzen aan het elektriciteitsnetwerk zijn op steeds meer plekken bereikt, ook in Midden-Limburg. Veel ondernemers zien netcongestie als een probleem voor de elektrificatie van het transport. Er zijn echter oplossingen.

Deze oplossingen worden ook wel ‘mitigerende maatregelen’ genoemd.

Er zijn veel oplossingen bij netcongestie, zo staat in een onderzoeksrapport van CE Delft voor de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Deze oplossingen worden ook wel ‘mitigerende maatregelen’ genoemd. Een mitigerende maatregel zorgt ervoor dat je efficiënter energie gebruikt, energie zelf produceert of samenwerkt met andere bedrijven in een gebied. Uit de mogelijke oplossingen heeft CE Delft de zes meest kansrijke oplossingen uitgewerkt, waaronder een batterij, slim laden of collectieve laadpleinen. 

Van eigen opwek tot energiemanagementsystemen

Albert Jan Swart, sectoreconoom Industrie, Transport en Logistiek van ABN AMRO, zegt over netcongestie: “In de tussentijd kunnen ondernemers de pijn van bestaande belemmeringen verzachten door te investeren in oplossingen die nu al kunnen worden ingezet. Zoals de eigen opwek van zonne- of windenergie, de inzet van aggregaten of batterijen of energiemanagementsystemen. Door samenwerking tussen bedrijven, netbeheerders en gespecialiseerde dienstverleners wordt het mogelijk over enkele jaren ten volle te profiteren van nieuwe wetgeving en steeds betere en goedkopere technologie.” De mitigerende maatregelen zijn technisch allemaal mogelijk, maar het ontbreekt vaak nog aan praktijkkennis over de toepassing.

Wet- en regelgeving

Een aanbeveling van CE Delft is om belemmeringen in wet- en regelgeving weg te nemen. Wat volgens CE Delft veel meerwaarde geeft, is het invoeren van een ongegarandeerde aansluiting (non-firm ATO). Met zo’n aansluiting mogen bedrijven extra vermogen gebruiken op dalmomenten, als andere partijen dus minder verbruiken. Dit is een nieuw product dat de netbeheerders momenteel ontwikkelen.

Voor samenwerking met collega-bedrijven is nu al een aanpak beschikbaar. De Topsector Logistiek onderzocht wat de randvoorwaarden zijn om hybride laadinfrastructuur, waarbij de private laadinfrastructuur van een vervoerder beschikbaar kan worden gesteld aan andere vervoerders, succesvol toe te passen in de logistieke sector.

Hoe ga je om met elektrificatie van je wagenpark?

Een transportondernemer besteedt 20 tot 30 procent van de omzet aan energie. Hoe ga je om met elektrificatie van je wagenpark, minder energiegebruik, de ‘sourcing’ van energie, de financiering van al die plannen, samenwerking met de buren en de impact van energieprijzen op inkoopmarkten? De eerste stap is om een en ander zelf door te rekenen op basis van de dagelijkse routes. Wat is jouw laadprofiel? Om dit te bepalen, kun je een Energiepaspoort laten uitvoeren. Midden Limburg Bereikbaar kan met korting zo’n Energiepaspoort aanbieden.

Energiepaspoort, nu met korting

Het Energiepaspoort is een product van onze samenwerkingspartner Mobilyze. Het Energiepaspoort bepaalt in drie stappen wat er nodig is om jouw wagenpark te elektrificeren. In dit Energiepaspoort wordt je huidige wagenpark in kaart gebracht en geïnventariseerd hoeveel vracht- en/of bestelwagens je wilt vervangen door een elektrische variant. Wat voor laadinfrastructuur is dan nodig? Zijn er aanpassingen aan het stroomnetwerk nodig? Het Energiepaspoort bundelt al deze data en geeft advies over het vervolgtraject. Ook Thijs Logistiek uit Weert liet een Energiepaspoort uitvoeren. Is jouw bedrijf het volgende?

Gratis advies op maat

Het Energiepaspoort is een van de diensten die de logistiek makelaars van Midden Limburg Bereikbaar met korting aan kunnen bieden. De korting geldt voor de eerste drie bedrijven die zich melden. Zij betalen dan maar 1.500 euro in plaats van 4.000 euro voor het Energiepaspoort. Daarnaast adviseren de logistiek makelaars ook zelf, gratis en op maat. Over onderwerpen als:

  • De elektrificatie van je wagenpark
  • Subsidies en fiscale voordelen
  • Elektrisch laden

Laat je gratis adviseren door ons Team Logistiek 

Bron tot aan tussenkopje ‘Energiepaspoort, nu met korting’: Walther Ploos van Amstel

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Markt 31 • Postbus 900 • 6041 EM Roermond • 6040 AX Roermond • info@middenlimburgbereikbaar.nL