6. Ondertekening tweefasenaanpak VenR A73 tunnels 23 05 2023
26-05-2023
A73 Tunnelrenovatie
Groot onderhoud A73-tunnels met nieuwe tweefasenaanpak!

De renovatie van de Roertunnel en Tunnel Swalmen op de A73 wordt door aannemerscombinatie Croonwolter&dros - Ballast Nedam uitgevoerd met een tweefasenaanpak. Dit is een nieuw instrument van de transitie naar een vitale infrasector. Op 23 mei vond er een bijeenkomst plaats in de ECI Cultuurfabriek Roermond om evaluatiepunten te bespreken.
 

De vernieuwing en renovatie van de twee A73-tunnels is één van de eerste projecten die worden uitgevoerd met de tweefasenaanpak. In fase 1 werken Croonwolter&dros en Ballast Nedam samen met Rijkswaterstaat aan het ontwerp en de uitvoeringsplanning en worden de risico’s tijdig in kaart gebracht. Dit met als doel om te komen tot een stabiele uitvoering zonder veel verrassingen in de uitvoeringperiode (fase 2). 

Eerst de inhoud, dan de contractvorm 
Aan de hand van diverse stellingen, ervaringen en conclusies zijn de leerervaringen van deze tweefasenaanpak interactief met elkaar besproken met als doel deze mee te geven als handvatten voor komende projecten. Onder leiding van Maarten Neelis, Director Market Transition bij Rijkswaterstaat kwam onder andere naar voren dat alle partijen het eens zijn dat met de tweefasenaanpak een betere risicoverdeling en -beheersing is bereikt.
 
Evaluatiepunten
Tijdens de eerste fase zijn diverse leerpunten naar voren gekomen. Zo is het belang van de afhankelijkheid binnen de tweefasenaanpak onderstreept, aangezien het de juiste spanning creëert in de driehoek tijd-kwaliteit-geld. Dat zorgt voor eerder en beter beheersen van risico’s en een stabielere uitvoering. 
 

Over project A73
De A73 vormt voor Limburg een cruciale noord-zuidverbinding tussen Venlo en de A2 bij Echt-Susteren. Sinds 2008 kent deze snelweg twee tunnels in de omgeving van Roermond: de Roertunnel (2.400 m) en Tunnel Swalmen (400 m). Ruim 50.000 voertuigen maken hier dagelijks gebruik van. 
 
In opdracht van Rijkswaterstaat voeren Ballast Nedam en Croonwolter&dros in 2023 en 2024 de vervanging en renovatie van beide tunnels uit. Daarnaast zijn beide partijen de komende vijf jaar samen verantwoordelijk voor het onderhoud van de tunnels. 
 
Binnen het project worden tien van de ruim vijftig technische systemen vervangen, waaronder ventilatie, verlichting, video en audio. Ook wordt er gekeken naar de profielvrije doorrijdhoogte. Daar waar kan wordt deze verhoogd naar 4,70 meter zodat op den duur geen hoogtebeperking meer is bij de tunnels in de A73. Bovendien krijgen beide tunnels lichtgekleurd asfalt. De witte steenslag in het asfalt reflecteert de verlichting in de tunnel en dat van de auto’s. Daardoor is er minder sterke verlichting in de tunnels nodig en besparen we energie. 

Midden Limburg Bereikbaar 
Rijkswaterstaat heeft Midden Limburg Bereikbaar opdracht gegeven om invulling te geven aan het mobiliteitsmanagement en de bijbehorende communicatie in deze hinderperiode. Midden Limburg Bereikbaar heeft hiervoor diverse mobiliteitsalternatieven op stapel staan, die zeer binnenkort gelanceerd worden en zorgt voor digitale reis & route informatie via in- app toepassingen voor weggebruikers. Daarnaast organiseert Midden Limburg Bereikbaar, werkgevers in de regio met informatiebijeenkomsten op locatie en de inzet van logistiek – en mobiliteitsmakelaars die bedrijven ondersteunen met oplossingen om de hinder te beperken in de periode van de tunnelrenovatie.

Zie ook: www.middenlimburgbereikbaar.nl/a73-tunnelrenovatie

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Markt 31 • Postbus 900 • 6041 EM Roermond • 6040 AX Roermond • info@middenlimburgbereikbaar.nL