Ronde tafel bijeenkomst Trespa
12-02-2024
Logistiek nieuws
Een goed gesprek over digitalisering en CSRD

Digitalisering en CSRD zijn absoluut geen corebusiness van verladers en vervoerders. Maar ze moeten er wel degelijk mee aan de slag, alleen al vanwege de Europese richtlijn CSRD. Welke verplichtingen en kansen zijn er voor bedrijven als het om deze onderwerpen gaat? Verladers, vervoerders en experts gingen hierover met elkaar in gesprek op initiatief van Midden Limburg Bereikbaar.

"Er zijn verschillen in het huidige kennis- en digitaliseringsniveau van bedrijven." 

Je logistieke proces digitaliseren; dat is slim om verschillende redenen. Omdat het zorgt voor een efficiënter logistiek proces. En omdat het helpt bij het rapporteren van transportemissies. Dit rapporteren is voor veel bedrijven en hun transporteurs en toeleveranciers een plicht in de komende jaren. De Europese CSRD-richtlijn verplicht bedrijven namelijk om vanaf 2024 te rapporteren over hun impact op mens en milieu. Over CSRD en digitalisering organiseerden de Limburgse logistiek makelaars in november 2023 een Logistiek Café. Deze bijeenkomst maakte duidelijk dat veel ondernemers nog veel vragen hebben over deze onderwerpen. De logistiek makelaars van Midden Limburg Bereikbaar hebben de handschoen opgepakt om ondernemers hierbij te gaan helpen.

Verschillen in informatie- en adviesbehoefte

Onze logistiek makelaars organiseerden eind januari 2024 een rondetafelgesprek om in kleiner comité verder te praten over CSRD en digitalisering. Aan het gesprek deden vertegenwoordigers mee van productiebedrijven Rockwool en Trespa en van de logistiek dienstverleners Thijs Logistiek, Kuypers Neer en Janssen. Ook diverse kennis- en brancheorganisaties schoven aan: Midden Limburg Bereikbaar, TLN, evofenedex, Topsector Logistiek, Fontys en Factor Delta. Logistiek makelaar Freek Boele van Midden Limburg Bereikbaar: “Tijdens deze bijeenkomst wilden we inventariseren welke informatie- en adviesbehoefte verladers en vervoerders hebben als het om digitalisering en CSRD gaat. Al snel werd duidelijk dat er verschillen zijn in het huidige kennis- en digitaliseringsniveau van bedrijven. En daardoor zijn er logischerwijs ook verschillen in de informatie- en adviesbehoefte.”

Niet één centrale plek

Er zijn veel organisaties die vervoerders en verladers kunnen informeren en adviseren, zo werd duidelijk. Logistiek makelaar Miranda Volker: “Denk aan Logistiek Digitaal, dat mkb’ers in transport en logistiek helpt te digitaliseren. Of aan Factor Delta, dat bedrijven helpt te voldoen aan de Europese CSRD-richtlijn. Er zijn genoeg kundige partijen in te schakelen voor vervoerder en verladers. Veel bedrijven maken er ook al gebruik van. We concludeerden wel dat die gesprekken veelal 1-op-1 plaatsvinden, terwijl het ook zinvol kan zijn om verladers en vervoerders samen te informeren. Bovendien is er niet één centrale plek dat een overzicht geeft van alle advies- en informatiemogelijkheden.”

Vervolgstap: routekaart

Als een van de vervolgstappen gaat een kleinere groep daarom aan de slag met de ontwikkeling van een routekaart. Deze routekaart helpt bedrijven bij het navigeren door de eisen van de CSRD-richtlijn en laat zien hoe digitalisering van bijbehorende informatiestromen hierbij kan ondersteunen. Daarvoor brengt de routekaart ook alle advies- en informatiemogelijkheden in kaart. De groep gaat bovendien een concreet modulair programma maken in samenhang met de routekaart. Zodat elk bedrijf, al dan niet met veel voorkennis, makkelijker met digitalisering en CSRD aan de slag kan. De eerste bedrijven hebben zich hiervoor al gemeld.

Partijen met elkaar verbinden

Freek en Miranda kijken tevreden terug op de bijeenkomst en de rol van Midden Limburg Bereikbaar. “Als logistiek makelaars hebben we intensief 1-op-1 contact met verladers en vervoerders. We kijken naar de specifieke situatie van een bedrijf om vervolgens gericht te adviseren over onderwerpen als de elektrificatie van het wagenpark of het slimmer inrichten van het logistieke proces. Daarnaast hebben we een belangrijke signaal- en netwerkfunctie. Zo ook voor dit onderwerp: we merkten dat veel individuele bedrijven vragen hebben over CSRD en digitalisering. Het is waardevol dat we dan diverse bedrijven uit ons netwerk aan elkaar kunnen koppelen om samen stappen te zetten. Want dat is óók de kracht van Midden Limburg Bereikbaar: partijen met elkaar verbinden. Ik zie uit naar de volgende bijeenkomst!”

Wordt vervolgd dus …

Ook meedoen?

Heb je interesse om bij dit traject aan te haken? Je bent van harte welkom! Neem voor meer informatie contact op met onze logistiek makelaar Freek Boele, via freekboele@middenlimburgbereikbaar.nl of 06-19 43 73 35.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Markt 31 • Postbus 900 • 6041 EM Roermond • 6040 AX Roermond • info@middenlimburgbereikbaar.nL