CSRD headerbeeld
10-07-2024
Logistiek nieuws
Ben jij al voorbereid op de CSRD-richtlijn?

De Europese CSRD-richtlijn verplicht bedrijven om vanaf boekjaar 2024 (en verder) te rapporteren over hun impact op mens en milieu. Voor veel bedrijven is dit taaie kost. Daarom helpen onze logistiek makelaars je ook bij dit onderwerp. Zo doken we met enkele verladers en vervoerders in hun te rapporteren cijfers, met hulp van experts.

De Europese CSRD-richtlijn verplicht bedrijven om vanaf boekjaar 2024 (en verder) te rapporteren over hun impact op mens en milieu. Deze bedrijven vragen hiervoor ook gegevens op bij hun transporteurs en toeleveranciers. Over dit onderwerp organiseerden onze logistiek makelaars eind 2023 een Logistiek Café. Deze bijeenkomst maakte duidelijk dat veel ondernemers vragen hebben over de richtlijn en de gevolgen voor hun bedrijf. Daarom hebben we de handschoen opgepakt om ondernemers hierbij te gaan helpen. 

Op een juiste manier rapporteren

Eind januari 2024 praatten we in kleiner comité verder over CSRD. Met verladers, vervoerders en diverse kennis- en brancheorganisaties. Logistiek makelaar Freek Boele van Midden Limburg Bereikbaar: “We inventariseerden welke informatie- en adviesbehoefte verladers en vervoerders hebben als het om de CSRD gaat. Aan de hand hiervan hebben we drie vervolgsessies georganiseerd. Op 20 juni bespraken we wát de deelnemers moeten rapporteren volgens de CSRD. En in de komende twee sessies bespreken we welke gegevens de deelnemers hebben verzameld en hoe zij deze op een juiste manier rapporteren. Tussen de sessies krijgen de deelnemers ondersteuning van CSRD-experts.”

Blauwdruk voor andere bedrijven

De CSRD-sessies worden voorbereid en uitgevoerd door Midden Limburg Bereikbaar, Logistiek Digitaal, Factor Delta, Topsector Logistiek, Newtone, ELC Limburg en Fontys. Twee Limburgse verladers en vier Limburgse vervoerders doen aan de sessies mee: Moonen Packaging, Trespa, Logicall, Seacon Logistics, Snel Logistic Solutions en Thijs Logistiek. Na de drie sessies moeten zij aan de CSRD-verplichting van het logistieke deel kunnen voldoen, denk aan de vervoersprestaties en CO₂-uitstoot. Bovendien wil de Topsector Logistiek met deze sessies een blauwdruk ontwikkelen die ook voor andere bedrijven gebruikt kan worden.

Wij helpen je graag

Moet ook jouw bedrijf aan de slag met de CSRD-richtlijn? Onze logistiek makelaars adviseren je graag hoe je dit doet. We kunnen je ook in contact brengen met geaccrediteerde verificateurs. Ons advies is gratis en op maat.

 Ontvang gratis advies van onze logistiek makelaars

Tip: Bekijk ook eens het webinar over CSRD en andere zaken die op je afkomen in 2025. Een webinar, georganiseerd door de Limburgse logistiek makelaars en Alfa Accountants en Adviseurs. Je kijkt het webinar hier terug.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Markt 31 • Postbus 900 • 6041 EM Roermond • 6040 AX Roermond • info@middenlimburgbereikbaar.nL