resultaten

Graag geven wij jou een inkijkje in wat de inspanningen van Midden Limburg Bereikbaar opleveren.

Onze ambitie en doelen

De 7 Midden-Limburgse gemeenten hebben gezamenlijk een regionale mobiliteitsvisie opgesteld. Onderdelen van de visie zijn; betere samenwerking tussen de gemeenten, regionale investeringsmogelijkheden creëren en ontwikkelen en aan tafel komen bij bepaalde partijen om onze potentie en impact te vergroten. We gaan daarom niet (alleen) uit van problemen maar handelen juist vanuit onze gemeenschappelijke ambitie.

Vertrekpunt is dat mobiliteit geen doel op zichzelf is, maar vooral in dienst staat van anderen en een belangrijke bijdrage kan leveren aan de samenleving en de economie. Tegelijkertijd is het zaak om de negatieve gevolgen van mobiliteit op het klimaat, veiligheid, gezondheid en luchtkwaliteit zo veel mogelijk te beperken. 

Midden Limburg Bereikbaar heeft hiertoe 5 thema’s benoemd waarop de focus wordt gelegd. Binnen deze thema’s wordt gewerkt aan de doelen van het RMO en provincie Limburg. In de visie wordt per thema beschreven hoe mobiliteit daaraan kan bijdragen en wordt de ambitie in een toekomstbeeld uitgewerkt. Deze ambities hangen samen met de visie dat mobiliteit bij moet dragen aan
de volgende doelen:

1.Bereikbaarheid van economische en zorgvoorzieningen, zowel fysiek als digitaal
2.
Duurzaamheid, minder milieuhinder, CO₂-uitstoot, hittestress en wateroverlast
3. Verkeersveiligheid, afname van verkeersdoden en -slachtoffers
4. Inclusiviteit, mee kunnen doen aan de maatschappij door voldoende duurzame verplaatsingsmogelijkheden
5. Vitaliteit, het vergroten van de gezondheid en welzijn door meer actieve mobiliteit (ook op hogere leeftijd)

Mobiliteitsmonitor 2023

Mobiliteitsmonitor 2023

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Markt 31 • Postbus 900 • 6041 EM Roermond • 6040 AX Roermond • info@middenlimburgbereikbaar.nL